Skûtsjesilen op 'e Mar ontwerpen promotie materiaal
Voor stichting Skûtsjesilen yn'e Walden diverse uitingen ontworpen voor promotie materiaal. Logo ontwerp, A5 Flyers, A3 posters, programmaboekjes, advertenties.

skutsje2